Informace o zpracování osobních údajů

GDPR informační memorandum

Tento dokument poskytuje klientům MKR REAL ESTATE s.r.o. informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

MKR REAL ESTATE s.r.o. uchovává o svých klientech následující informace:

  • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli ve smlouvě, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto klienta.
  • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikce mezi firmou a klienty

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

  • Data jsou primárně užívána k naplnění smluvních závazků, které jsou předmětem činnosti MKR REAL ESTATE s.r.o., tedy výkupu nemovitostí a činnosti realitní kanceláře
  • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.
  • MKR REAL ESTATE s.r.o. vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči MKR REAL ESTATE s.r.o.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

  • MKR REAL ESTATE s.r.o. ukládá osobní údaje svých klientů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.
  • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vaší kupní / zprostředkovatelské smlouvy a ještě 2 následující roky, za účelem zajištění vypořádání práv a povinností bývalého klienta.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

  • Pro činnost MKR REAL ESTATE s.r.o. potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.

Komu vaše údaje předává MKR REAL ESTATE s.r.o.?

  • Účetnictví pro MKR REAL ESTATE s.r.o. spravuje společnost JM DUEM, s.r.o.
  • Dalším stranám Vaše údaje poskytovány nejsou.

Vaše další práva:

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

Kontakt

MKR REAL ESTATE s.r.o.
třída Kapitána Jaroše 1947/37a
602 00 Brno

+420 774 400 443
+420 774 444 343

We speak English
Wir sprechen Deutsch

Informace o zpracování osobních údajů

Pet friendly