INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR informační memorandum

Tento dokument poskytuje klientům MKR REAL ESTATE s.r.o. informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

MKR REAL ESTATE s.r.o. uchovává o svých klientech následující informace:

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Komu vaše údaje předává MKR REAL ESTATE s.r.o.?

Vaše další práva:

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.